1 producători de energie regenerabilă din țara noastră și-au pierdut statutul de producători eligibili.

La data de 2 septembrie 2022, în cadrul ședinței ordinare, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a retras statutul de producător eligibil pentru 11 producători, din motivul nedepunerii garanțiilor de bună execuției, anunță ANRE.

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, producătorii urmau să depună garanția de bună execuție a contractului, cu prezentarea în adresa Agenției a confirmării depunerii garanției de bună execuție în termen de 15 zile lucrătoare din momentul publicării anunțului în acest sens, iar termenul scadent a expirat la data de 29 august 2022.

Prin urmare, în temeiul prevederilor din pct. 33 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, neprezentarea dovezii depunerii garanției de bună execuție a contractului în termenul indicat constituie temei pentru retragerea statutului de producător eligibil și transferarea garanției pentru participare la bugetul de stat. Astfel, la bugetul de stat urmează să fie transferată suma de 254 944 lei, mai menționează Agenția.
Capacitățile care au devenit disponibile în rezultatul retragerii statutului de producător eligibil și anume 5,45 MW (la sol) și 2,23 MW (pe clădiri) vor fi alocate analizând cererile înregistrate la ANRE în baza principiului „primul venit – primul servit”, care se află în proces de examinare.

În prezent, sunt examinate 25 de solicitări (22 cereri pentru instalații la sol și 3 pe clădiri) de a obține statutul de producător eligibil cu o capacitate totală de 19,03 MW (dintre care 18,18 MW la sol și 0,85 MW pe clădiri).

Source