Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat Hotărârea corespunzătoare, transmite Știri.md.

Obligația de separare a operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice este o cerință a Pachetului Energetic III al Uniunii Europene și, respectiv, a Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, precum și un angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova prin Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare (MPEF), menționează ANRE.

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, țara noastră beneficiază de toate drepturile garantate părților contractante și se supune tuturor obligațiilor impuse de către tratat.

ANRE precizează că certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport al energiei electrice face parte din procedura complexă a certificării, constituind prima etapă a acesteia, după care urmează consultarea opiniei Secretariatului Comunității Energetice (SCE). În cazul unui aviz pozitiv al SCE la hotărârea Agenţiei privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport, procesul de certificare va fi definitivat prin emiterea unei hotărâri finale cu privire la certificarea Î.S. „Moldelectrica”, luând în considerare, după caz, eventualele recomandări ale Secretariatului Comunităţii Energetice.

În rezultatul eforturilor depuse de OST Î.S. „Moldelectrica” în procesul parcurgerii etapelor procedurii de certificare, compania a confirmat independența sa în raport cu întreprinderile electroenergetice care desfășoară activități în domeniul furnizării sau producerii energiei electrice și gazelor naturale, precum și capacități financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor și atribuțiilor obligatorii stabilite de legislație pentru operatorul de sistem independent. 

În același timp, proprietarul rețelei de transport a energiei electrice care, potrivit legislației este statul, reprezentat prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și-a asumat obligațiile care îi revin în conformitate cu legislația. Printre acestea pot fi enumerate asigurarea cooperării şi sprijinul necesar operatorului de sistem independent în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia, furnizându-i, în special, toate informaţiile relevante, oferirea garanţiilor pentru facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei electrice de transport, neimplicarea în activitatea operațională a întreprinderii etc.

Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activitatea de transport al energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune înaltă și efectuează gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central.