151 de companii care vor dezvolta centrale electrice ce utilizează tehnologia fotovoltaică (montate pe clădiri și pe teren) și cea bazată pe biogaz au obținut statutul de producător eligibil, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). 

Cererile au fost înregistrate conform principiului primul venit-primul servit.

Pentru cele 151 cereri a fost finalizată examinarea realizată în scopul evaluării deplinătății dosarelor depuse și întrunirea cerințelor pentru confirmarea statutului de producător eligibil stabilite în Legea privind promovarea utilizării energiei produse din surse regenerabile și Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil.

Lista solicitanților cărora li s-a confirmat statutul de producător eligibil, cuantumul garanției de bună execuție a contractului necesară a fi depusă, precum și alte informații utile pot fi consultate aici.