ANRE anunță inițierea unei investigații pe piața energiei electrice, după ce Agenția a primit o sesizare din partea „Premier Energy Distribution” în care operatorul sistemului de distribuție informează despre identificarea unor acțiuni speculative din partea unor participanți la piața angro a energiei electrice, ce au dus la obținerea unor venituri nejustificate în luna iunie 2022.

Potrivit ANRE, „Moldelectrica” a confirmat faptul că anumiți participanți la piață intenționat indică valori mai mici aferente în notificările fizice, pentru a obține un profit nejustificat.