Ветрогенераторы Orange - б/у в Молдове GERMES-METAL.
ОПИСАНИЕ

Orange Renewable Power, дочерняя компания сингапурской AT Holdings Pte Ltd, во вторник заявила, что утроила свою ветроэнергетическую мощность, введя в эксплуатацию 120 МВт в Мадхья-Прадеше и Раджастане.

ИНФОРМАЦИЯ

Orange Renewable Power, дочерняя компания сингапурской AT Holdings Pte Ltd, во вторник заявила, что утроила свою ветроэнергетическую мощность, введя в эксплуатацию 120 МВт в Мадхья-Прадеше и Раджастане. Компания Orange из Дели является разработчиком возобновляемых источников энергии и оператором ветряных и солнечных проектов. Компания заявила, что ввела в эксплуатацию 97,5 МВт на своей площадке Маматхеда в Мадхья-Прадеше и 22,5 МВт на Далот и Девгарх в Раджастхане, в результате чего ее общая ветровая мощность достигла 179 МВт. У компании есть дополнительные 400 МВт в различных стадиях исполнения. «Это ключевая веха в наших постоянных усилиях по предоставлению оптимальных энергетических решений», — сказал Хемант Тикоо, председатель Orange and Experion Group. «Мы стремимся внести свой вклад в обеспечение сквозных более чистых возобновляемых источников энергии за счет значительных инвестиций в этот сектор». Компания заявила, что ее проект Маматхеда является одним из крупнейших проектов ветроэнергетики в одном месте, которые самостоятельно разработал индийский независимый производитель электроэнергии (IPP). «С его вводом в эксплуатацию группа присоединилась к избранной группе ветровых ИЭС, которые ввели в эксплуатацию проекты собственной разработки», — говорится в сообщении компании.

GET STARTED

Pentru confirmarea comenzii vă rog apelați-ne pe aceste numere: +373-690-64-323 +373-789-48-057 +373-608-19-793

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul https://www.germes-metal.md
Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
Colectăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, etc.), direct de la
dumneavoastră, atunci când, completați formularul de contact/ne trimiteți un e-mail prin
intermediul căruia ne solicitați o informație sau efectuați o plasare de comandă online.
Forma stocării datelor cu caracter personal
Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic prin
intermediul serverelor interne, unde au acces în principal doar persoanele din cadrul
departamentului resurse umane, administrativ, contabilitate.

Înregistrează comanda