Ветрогенераторы Vestas - б/у в Молдове GERMES-METAL.
ОПИСАНИЕ

Vestas Wind Systems A/S — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. Старейший из современных производителей ветрогенераторов.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания основана в 1898 году. В 1928 году компания начала производство металлических окон для промышленных зданий. В 1932 году компания стала открытым акционерным обществом.

В 1945 году компания Vestas Wind Systems A/S (сокращённо Vestas) начала производство бытовых изделий из метала: миксеры, контейнеры и т. д. С 1950 года компания производит сельскохозяйственную технику. В 1960 году в компании работает 120 человек.

В 1970-е годы компания сталкивается с трудностями сбыта из-за нефтяных шоков. В 1978 году специалисты Vestas начинают разрабатывать ветряную турбину.

Свою первую ветряную турбину компания установила в 1979 году. В 1980 году Vestas начала серийное производство турбин мощностью 55 кВт. В 1983 году открыто отделение компании в США, Vestas North America, Ltd. К концу 1985 года Vestas продала в США 2500 турбин.

В конце 1986 года создана компания Vestas Wind Systems A/S.

В ноябре 1991 года компания построила свою тысячную турбину в Дании.

1994 год — в компании 765 сотрудников.

1995 год — компания строит офшорный ветрогенератор. За весь 1996 год компания произвела ветрогенераторов суммарной мощностью 303 МВт.

В 2000 году Vestas заняла 32 % мирового рынка ветрогенераторов. В этом году компания продала 1434 МВт ветрогенераторов, тогда как мировой рынок составил 4500 МВт.

2002 год — Vestas устанавливает прототип своей турбины мощностью 3 МВт.

2003 год — доля Vestas на мировом рынке ветрогенераторов составляет 23 %.

В 2009 году доля компании на мировом рынке составляла 12,5 %.

В июне 2010 года компания начала разработку фундаментов для офшорных ветряных турбин, которые будут строиться на участках моря глубиной до 70 метров.

В 2010 году компания занимала первое место в мире по суммарной мощности, произведённого за год оборудования — 5842 МВт.

В 2011 году компания раскрыла детали офшорной турбины V-164 мощностью 7,0 МВт, которая позже была перемаркирована на номинальную мощность 8 МВт.

В 2017 году Vestas установила у берегов Великобритании ветрогенератор мощностью в 9,5 МВт и размахом лопастей 187 метров, который на текущий момент является самым мощным ветрогенератором в мире.

GET STARTED

Pentru confirmarea comenzii vă rog apelați-ne pe aceste numere: +373-690-64-323 +373-789-48-057 +373-608-19-793

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul https://www.germes-metal.md
Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
Colectăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, etc.), direct de la
dumneavoastră, atunci când, completați formularul de contact/ne trimiteți un e-mail prin
intermediul căruia ne solicitați o informație sau efectuați o plasare de comandă online.
Forma stocării datelor cu caracter personal
Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic prin
intermediul serverelor interne, unde au acces în principal doar persoanele din cadrul
departamentului resurse umane, administrativ, contabilitate.

Înregistrează comanda