Întreprinderea de Stat Moldelectrica (operatorului sistemului de transport) a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind majorarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice prin rețelele electrice de transport.

Aceasta a solicitat ca noul tarif pentru serviciul de transport al energiei să fie de 26,43 bani pentru un kWh, ceea ce este cu circa 82% mai mult decât actualul tarif de 14,50 bani pentru un kWh, în vigoare încă din anul 2015, scrie Radiochisinau.md.

Potrivit Moldelectrica necesitatea ajustării tarifului este argumentată printr-o serie de factori, precum rata inflației, cursul de schimb al leului față de dolar, dar mai ales de creșterea volumul de consum tehnologic de energie electrică până la 3,5% din volumul transportat (164,3 milioane kWh), în timp ce în 2021 a fost de 2,56% (116,3 milioane kWh).

Creșterea semnificativă a pierderilor și consumului tehnologic în rețea se atestă în special din martie 2022 și este o consecință a sincronizării sistemului energetic al Republcii Moldova și Ucrainei la cu cel al Europei continentale, începând cu 16 martie 2022.

Aceasta a generat așa-numitele fluxuri de buclă – când energia din UE trece prin sistemul electroenergetic moldovenesc și pleacă tot în UE.

Potrivit Moldelectrica, saltul pierderilor în rețeaua de transport se datoreaă: „majorării fluxurilor de putere pe liniile LEA 400 kV lsaccea-Vulcănești, LEA 400 kV Vulcănești-CERS Moldovenească (Moldgres), precum și pe liniile 330 kV din tranzitul CERS Moldovenească-Chișinău-Strășeni-Bălți-CHE Dnestrovsc”.

Totodată, întreprinderea susține că „majorarea fluxului de putere activă (MW) pe liniile indicate și, respectiv, a valorii curentului electric (A) cauzează o creștere în proporție la patrat a pierderilor de putere pe liniile electrice; majorarea fluxurilor de putere pe tranzitele 110 kV dintre stațiile electrice Vulcănești-Comrat-Chișinău”.

„Cauza principală a majorării valorilor fluxurilor de putere pe LEA sunt fluxurile de buclă din sistemul electroenergetic al Ucrainei prin sistemele energetice ale României și Moldovei, după interconectarea acestora cu sistemul energetic al Europe continentale”, explică administrația Moldelectrica.

Deocamdată, nu este clar dacă această majorare de tarife va necesita și o ajustare a prețului reglementat al energiei pentru consumatorii finali.