Vestas wind generators - Used in Moldova - GERMES-METAL...
DESCRIPTION

Vestas Wind Systems A / S is one of the world's largest wind turbine manufacturers. The oldest modern wind turbine manufacturer.

INFORMATION COMPANY

The company was founded in 1898. In 1928, the company began manufacturing metal windows for industrial buildings. In 1932, the company became an open joint stock company.

In 1945, Vestas Wind Systems A / S (abbreviated Vestas) began the production of household metal products: mixers, containers, etc. Since 1950, the company has been producing agricultural machinery. In 1960 the company employed 120 people.

In the 1970s, the company faced sales difficulties due to oil shocks. In 1978, Vestas specialists begin to develop a wind turbine.

The company installed its first wind turbine in 1979. In 1980 Vestas began serial production of 55 kW turbines. In 1983, a branch of the company in the United States, Vestas North America, Ltd. By the end of 1985, Vestas had sold 2,500 turbines in the United States.

At the end of 1986, Vestas Wind Systems A / S was established.

In November 1991, the company built its 1,000th turbine in Denmark.

1994 - the company has 765 employees.

1995 - the company builds an offshore wind turbine. For the entire 1996 the company produced wind turbines with a total capacity of 303 MW.

In 2000, Vestas occupied 32% of the global wind turbine market. The company sold 1,434 MW of wind turbines this year, while the global market was 4,500 MW.

2002 Vestas installs a prototype of its 3 MW turbine.

2003 - Vestas has a 23% share of the global wind turbine market.

In 2009, the company's share in the world market was 12.5%.

In June 2010, the company began developing foundations for offshore wind turbines to be built in areas of the sea up to 70 meters deep.

In 2010, the company ranked first in the world in terms of the total capacity of equipment produced per year - 5842 MW.

In 2011, the company disclosed details of a 7.0 MW offshore V-164 turbine, which was later re-labeled with a rated power of 8 MW.

In 2017, Vestas installed a 9.5 MW wind turbine with a blade span of 187 meters off the coast of Great Britain, which is currently the most powerful wind generator in the world.

GET STARTED

Pentru confirmarea comenzii vă rog apelați-ne pe aceste numere: +373-690-64-323 +373-789-48-057 +373-608-19-793

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul https://www.germes-metal.md
Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
Colectăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, etc.), direct de la
dumneavoastră, atunci când, completați formularul de contact/ne trimiteți un e-mail prin
intermediul căruia ne solicitați o informație sau efectuați o plasare de comandă online.
Forma stocării datelor cu caracter personal
Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic prin
intermediul serverelor interne, unde au acces în principal doar persoanele din cadrul
departamentului resurse umane, administrativ, contabilitate.

Înregistrează comanda