Wind turbines Orange - New in Moldova GERMES-METAL.
DESCRIPTION

Orange Renewable Power, a wholly-owned subsidiary of Singapore-based AT Holdings Pte Ltd, on Tuesday said it has tripled its wind capacity with the commissioning of 120 MW in Madhya Pradesh and Rajasthan.

INFORMATION

Orange Renewable Power, a wholly-owned subsidiary of Singapore-based AT Holdings Pte Ltd, on Tuesday said it has tripled its wind capacity with the commissioning of 120 MW in Madhya Pradesh and Rajasthan. Delhi-based Orange is a renewable energy developer and operator of wind and solar projects. The company said it has commissioned 97.5 MW at its Mamatkheda site in Madhya Pradesh and 22.5 MW at Dalot & Devgarh in Rajasthan, bringing its total wind capacity to 179 MW. The company has an additional 400 MW under various stages of execution. “This is a key milestone in our continued endeavour to deliver optimal energy solutions,” said Hemant Tikoo, chairman at Orange and Experion Group. “We aim to contribute towards providing end-to-end cleaner renewable energy sources through significant investments in the sector.” The company said its Mamatkheda project is one of the largest single location wind power projects to be self-developed by an Indian independent power producer (IPP). “With its commissioning, the group has joined a select group of wind IPPs, who have commissioned self-developed projects,” the company said in a statement.

GET STARTED

Pentru confirmarea comenzii vă rog apelați-ne pe aceste numere: +373-690-64-323 +373-789-48-057 +373-608-19-793

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :
Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul https://www.germes-metal.md
Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal
Colectăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, etc.), direct de la
dumneavoastră, atunci când, completați formularul de contact/ne trimiteți un e-mail prin
intermediul căruia ne solicitați o informație sau efectuați o plasare de comandă online.
Forma stocării datelor cu caracter personal
Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic prin
intermediul serverelor interne, unde au acces în principal doar persoanele din cadrul
departamentului resurse umane, administrativ, contabilitate.

Înregistrează comanda