În primele cinci luni ale anului exporturile de mărfuri din Republica Moldova au însumat 1.725,5 milioane dolari, valoare mai mică cu 8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022. Cel mai tare au crescut exporturile de energie, iar la scădere s-au remarcat livrările de seminţe şi fructe oleaginoase.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-mai 2023 au constituit 1.162,2 milioane dolari (67,4% din total exporturi), fiind în scădere cu 19,6% față de perioada similară din anul 2022, transmite Știri.md cu referire la Mold-street.com.

Reexeporturile au crescut cu o treime

În schimb reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-mai 2023 au crescut cu 30,9% şi s-au cifrat la 563,3 milioane dolari (32,6% din total exporturi), în special din contul reexportului de carburanţi în Ucraina.

Peste 80% din exporturi au fost efectuate cu mijloacele de transport rutier, după care urmează transportul maritim (14,5%), transportul feroviar (3,1%), transportul aerian (1,2%), instalații fixe de transport (1,0%) şi autopropulsie (0,1%).

Exporturile în UE au scăzut cu 12,5%

Principala piaţă de desfacere rămâne Uniunea Europeană (UE–27), unde în ianuarie-mai 2023, au ajuns mărfuri în valoare de 1.056,9 milioane dolari (cu 12,5% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 61,3% în total exporturi.

Pe de altă parte exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, au înregistrat o creştere 52,7% (cu 150,2 milioane dolari) în ianuarie-mai 2023 şi au avut o valoare de 435,2 milioane dolari, care echivalează cu o cotă de 25,2% în total exporturi, în creștere cu 10,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2022.

“Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 140,4 milioane dolari SUA sau de 1,9 ori mai mult, față de ianuarie-mai 2022)”, explică BNS.

O scădere semnificativă s-a atestat la exporturile de mărfuri în grupul celelalte ţări ale lumii (în special Turcia şi Elveţia) – cu 38,82%, până la 233,38 milioane de dolari.

În ianuarie-mai 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri au fost: România (32% din total exporturi), Ucraina (17,3%, în creștere accentuată – cu 8,9 puncte procentuale față de ianuarie-mai 2022), Italia (6,4%), Germania (5,4%), Turcia (4%), Federația Rusă (3,9%), Cehia (3,8%), Polonia (2,6%), Belarus (2,3%) şi Spania (2,1%).

Cele mai semnificative creşteri a livrărilor de mărfuri s-au atestat în Ucraina (de 1,9 ori), Cehia (de 1,6 ori), Spania (de 2,6 ori), Belarus (+59,7%), Kazahstan (de 4,2 ori), Cipru (de 1,9 ori), Statele Unite ale Americii (+40,1%), Egipt (de 2,3 ori), Liban (+39,7%) şi Emiratele Arabe Unite (de 5,5 ori). 

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-59,9%), Italia (-37,0%), Bulgaria (-74,7%), Elveția (-71,5%), Federația Rusă (-27,7%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-61,9%), România (-3,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-45,7%) şi Germania (-13,3%).

Ce exportă Moldova

În structura exporturilor din ianuarie-mai 2023 cele mai mari ponderi le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri:

  1. mașini și aparate electrice și părți ale acestora – 15,3%;
  2. petrol, produse petroliere și produse înrudite – 13,1%;
  3. cereale și preparate pe bază de cereale – 9,7%;
  4. grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate – 8,0%;
  5. legume și fructe – 7,6%;
  6. îmbrăcăminte și accesorii – 6,9%;
  7. băuturi alcoolice și nealcoolice – 4,8%;
  8. semințe și fructe oleaginoase – 4,4%;
  9. mobilă și părțile ei – 3,5%;
  10. articole din minerale nemetalice – 2,9%

În ianuarie-mai 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 cel mai tare au crescut exporturile de energie electrică – de 5.989,3 ori, generată de sporirea livrărilor în Romania și Ucraina, explică BNS.

De asemenea s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,9 ori, datorită creșterii reexporturilor în Ucraina), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+15,3%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+39%), articole din minerale nemetalice (+43,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,8 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+51,5%), materiale plastice (de 5,7 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,6 ori) etc.

Totodată, s-au redus semnificativ exporturile de semințe și fructe oleaginoase (-65,3%), cereale (-45,3%), grăsimi și uleiuri vegetale (-24,8%), legume și fructe (-14,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-48,8%), produse chimice organice (-42,5%), produse medicinale și farmaceutice (-18,9%), articole prelucrate din metal (-25,0%), încălțăminte (-18,5%) etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *