Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești au fost declarate lucrări de utilitate publică de interes național. Parlamentul a adoptat joi, 12 mai, cu 59 de voturi ale deputaților, legea prin care se reglementează mecanismul de soluționare a reclamațiilor privind asigurarea și monitorizarea impactului de mediu și social al lucrărilor planificate.

Lucrările de construcție vor fi efectuate în cadrul Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, cu un buget total de 260 de milioane de euro, pentru o perioadă de patru ani.

Proiectul este inclus în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030.

În baza traseului examinat conform Studiului de fezabilitate și anume construcția circa 158 kilometri de linie electrică de înaltă tensiune și construcția stației de conversie Back-to-Back Vulcănești, Guvernul va demara procedura de achiziție a terenurilor necesare pentru realizarea acestor obiective.

În conformitate cu legislația în vigoare, sunt de utilitate publică de interes național lucrările care răspund obiectivelor și interesului întregii societăți și ale majorității ei.

Source