Ministerul Energiei a propus modificarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prin care se urmărește stimularea investițiilor în centrale mari de energie verde și vine să soluționeze o parte din problemele care împiedică dezvoltarea sectorului.

Secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Constantin Borosan a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute cu directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice, Dirk Buschle, că printre amendamentele formulate figurează și cadrul de reglementare în cazul licitațiilor pentru capacități mari de energie regenerabilă, pe care urmează să le organizeze în acest an Guvernul.

Primele licitații pentru capacități mari de energie regenerabilă

Primele licitații se referă la o capacitate totală de 60 MW în cazul energiei fotovoltaice, 105 MW în cazul energiei eoliene, construirea de centrale pe bază de biogaz/biomasă cu o putere totală de 65 MW, dintre care centrale de transformare a deșeurilor în energie cu o putere totală de 20 MW, înființarea plantațiilor de culturi energetice, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

„Până în 2030 ne-am propus să avem 27% ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie. Acest lucru înseamnă tehnologii noi, dezvoltarea sectorului și mai puțină dependență energetică. După mai multe întâlniri și discuții cu investitori, dar și cu parteneri de dezvoltare, am decis să eliminăm riscuri și incertitudini, să îmbunătățim legislația pentru a oferi potențialilor investitori o siguranță atunci când vor să dezvolte proiecte mari de valorificare a energiei din surse regenerabile”, a spus Constantin Borosan.

Moldova poate deveni hub regional în tehnologiile de energie regenerabilă

Directorul adjunct al Secretariatului Comunității Energetice a felicitat Republica Moldova că, în ciuda crizei care a generat turbulențe și tarife mari, a reușit să gestioneze dificultățile și să avanseze cel mai rapid dintre statele comunității pe calea reformelor.

„Energia verde nu înseamnă numai reducerea gazelor cu efect de seră, dar și creșterea rezilienței statului, liberalizarea pieței și mai puțină dependență. Putem dezvolta în Moldova un hub regional în ce privește tehnologiile de energie regenerabilă, energie care este accesibilă și mai puțin poluantă”, a spus Dirk Buschle.

Ministerul Energiei susține că proiectul de modificare a Legii nr.10/2016 își propune să creeze un cadru normativ predictibil și vine să soluționeze unele probleme critice care împiedică dezvoltarea sectorului energiei regenerabile atât pentru componenta energie electrică, utilizarea energiei regenerabile în transporturi, cât și pentru dezvoltarea sectorului încălzire și răcire.

O altă noutate se referă la clarificarea responsabilității de echilibrare pentru producătorii eligibili și repartizarea costurilor aferente echilibrării. De asemenea au fost propuse modificări în ce privește garanțiile de origine. Acestea vor fi extinse – pe lângă energia electrică – și asupra gazului / biogazului, inclusiv hidrogenului, cât și pentru energia regenerabilă utilizată în sectorul încălzire și răcire. Garanțiile de origine certifică că energia este produsă într-o anumită localitate din Republica Moldova, valorificând resursele existente în țară.

Modificarea legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile transpune Directivei UE nr.2018/2001 care face parte din Pachetul Energetic „Energie curată pentru toți europenii”; la fel, include și alte angajamente luate de țara noastră în fața Comunității Energetice Europene și a altor parteneri de dezvoltare, precizează Ministerul Energiei 

Datele oficiale arată că centralele ce produc energie electrică din surse regenerabile au, deocamdată, o cotă mică în volumul total – de la 3% la 6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *