Sectorul energetic – construcția a 400 MW surse eoliene și 200 MW surse fotovoltaice; utilizarea grupurilor electrogene (50MW) pe biogaz pentru producerea energiei electrice și termice; implementarea generării distribuite a energiei electrice (20MW); instalarea a 8100 de cazane pe gaze naturale cu condensare, cu puterea 24 kW fiecare; reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție a energiei termice și la producerea acesteia.

Sectorul transporturi – 2491TJ de biomotorină și 1127TJ de bioetanol comercializate anual; 9344 km de drumuri publice cu calitate îmbunătățită construite; cantitatea combustibilului utilizat de transportul feroviar redus cu 20%; consumul de combustibil utilizat în sectorul transportului rutier redus cu 1%.

Sectorul clădiri – 5,86 ml m2 de suprafață utilă a clădirilor reabilitate, 9,02 ml m2 de suprafață locuibilă cu sisteme de încălzire reabilitate din fondul urban de locuințe; 720 de mii de robinete termostatice instalate în clădiri publice cu sisteme de încălzire reabilitate; 6,5 ml de becuri incandescente substituite; 250 MW puterea instalată a centralelor termice pe biomasă; aproximativ 2,7% din necesarul de energie termică până în anul 2030 produsă de pompele de căldură; 389 111 pachete solare cu 20 de tuburi vidate în panou instalate.

Sistemul industrial – sistemul de management energetic și Standardul Național implementat la peste 40 de întreprinderi; peste 76 tcc de energie și combustibil reduse; intensitatea emisiilor de CO2 la producerea cimentului va atinge 475 tCO2/t comparativ cu 800 tCO2/t.

Sectorul agricol – implementarea practicilor de management durabil pe 150 de mii de hectare pe an până în 2025 și de 300 de mii până în 2030; implementarea sistemului de prelucrare a solului „mini-till” și „no-till” pe 50-100 de mii de hectare pe an. De asemenea, se planifică depozitarea a peste șase mii de tone de gunoi de grajd anual pe platforme.

Sectorul FTSCFTS – extinderea terenurilor împădurite până la 15% din suprafața țării, ceea ce înseamnă plantarea a circa 120 de mii de hectare până în 2030; plantarea culturilor silvice pe suprafața de 45 de mii de hectare de terenuri degradate, crearea fâșiilor riverane pe o suprafață de 15 mii de hectare, crearea perdelelor de protecție a câmpurilor agricole pe o suprafață de 1500 de hectare și conversiunea terenurilor degradate puternic și moderat în pajiști.

Sectorul deșeurilor – construcția depozitelor pentru deșeurile menajere solide regionale și a stațiilor de transfer în șase regiuni; construcția centrelor de tratare mecanico-biologică pentru municipiile Chișinău și Bălți; recuperarea biogazului de la depozitul pentru deșeurile menajere solide din Țînțăreni; dotarea schemei tehnologice de epurare a apelor uzate aferente stațiilor „Apă-Canal” din Chișinău cu tehnologii de tratare a nămolului în condiții anaerobe.