Capacitate de energie regenerabilă instalată pe surse: energia eoliană are cea mai mare pondere de aproximativ 58% (35,6 MW), urmată de hidro 26% (16,3 MW), biogazul constituie 9% (5,7 MW) și energia solară PV este de aproximativ 7% (4 MW) .

Potențialul tehnic al SRE pentru generarea de energie electrică în Republica Moldova este estimat la 65.029 GWh, echivalent cu 5.591 ktep.