În grupul nostru Viber, producătorii au întrebat dacă AIPA oferă subvenții pentru procurarea panourilor solare sau eoliene. Solicitată de Agrobiznes, Olga Calmâș, Serviciul Relații Externe și Comunicare AIPA, a menționat că, se subvenționează utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 455 din 21.06.2017, Măsura 4 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale” se acordă subvenții pentru investiţiile efectuate în construcţia sistemelor de producere a energiei regenerabile. 50% din costul investiției eligibile, maxim 800 de mii de lei/beneficiar”.

Astfel, conform Anxei nr. 9 din Hotărârea menționată, sunt eligibile pentru subvenționare următoarele utilaje, echipamente şi instalaţii pentru producerea energiei regenerabile:

Panouri solare cu sistemul de încălzire (pompe, conducte, tuburi solare);
Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric (accesorii destinate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, inclusiv invertoarele);
Instalaţii eoliene pentru producerea curentului electric;
Utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea biogazului;
Utilaj şi instalaţii pentru încălzire termală (pompe, conducte, rezervoare).
Pentru depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru domeniul menționat mai sus producătorul agricol va prezenta un set de documente obligatorii ce îl puteți accesa aici.

Perioada în care se pot depune dosarele pentru obținerea subvenției este 1 februarie – 31 octombrie.

Conform datelor oferite de AIPA, până la data curentă nu a fost depus nici un dosar pentru subvenționarea construcțiilor sistemelor de producere a energiei regenerabile.