Republica Moldova a fost inclusă în „REPowerEU” – noul plan ambițios al Comisiei Europene de transformare a sistemului energetic european, care are drept obiectiv construirea unui sistem energetic mai rezilient și consolidarea uniunii energetice, precum și tranziția accelerată către o energie curată.

În contextul diversificării aprovizionării cu energie, planul reflectă mecanismul de funcționare a Platformei energetice a UE pentru achiziționarea în comun, pe bază voluntară, de gaze naturale, gaze naturale lichefiate și hidrogen și care este deschisă participării țărilor din vecinătate, inclusiv Moldova, în vederea susținerii securității aprovizionării cu gaze naturale.

REPowerEU reconfirmă tranziția verde a Moldovei, Ucrainei și Balcanilor de Vest și și tranziția verde a UE. Documentul prevede că relațiile în domeniul energetic cu țările Parteneriatului Estic urmează a fi consolidate și revizuite, rămânând totodată concentrate pe securitatea energetică durabilă și tranziția la energia verde.

Planul REPowerEU, prezentat astăzi, este răspunsul său la situația dificilă și la perturbările cauzate pe piața mondială a energiei de invazia Ucrainei de către Rusia. 

Potrivit Comisiei Europene, există două argumente principale în favoarea transformării urgente a sistemului energetic european: „necesitatea eliminării dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, care sunt utilizați ca armă economică și politică și pentru care contribuabilii europeni plătesc aproape 100 de miliarde de euro pe an, și necesitatea gestionării crizei climatice”. 

Astfel, Europa va putea să își reducă treptat într-un ritm mai rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia. Măsurile incluse în planul REPowerEU pot permite realizarea acestui obiectiv, prin realizarea de economii de energie, prin diversificarea aprovizionării cu energie și prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile care ar urma să înlocuiască combustibilii fosili în locuințe, în industrie și pentru generarea de energie electrică.

Transformarea verde va consolida creșterea economică, securitatea și acțiunile climatice în beneficiul Europei și al partenerilor săi. 

Comisia va încheia contracte pe diferență în materie de carbon pentru a sprijini utilizarea hidrogenului verde de către industrie și va acorda o finanțare specifică pentru REPowerEU în cadrul Fondului pentru inovare, utilizând veniturile obținute din comercializarea certificatelor de emisii pentru a sprijini în continuare eliminarea dependenței de combustibilii fosili din Rusia. 

Comisia furnizează, de asemenea, orientări cu privire la energia din surse regenerabile și contractele de achiziții de energie electrică și va oferi Băncii Europene de Investiții o facilitate de consultanță tehnică. 

Pentru a-și menține și a-și recâștiga poziția de lider tehnologic și industrial în domenii precum energia solară și hidrogenul și pentru a veni în sprijinul lucrătorilor, Comisia propune instituirea unei Alianțe UE pentru industria solară și a unui parteneriat la scară largă în materie de competențe. Comisia își va intensifica, de asemenea, activitatea în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime critice și va elabora o propunere legislativă în acest sens

Atingerea obiectivelor planului REPowerEU necesită investiții suplimentare în valoare de 210 miliarde de euro până în 2027.

La 8 martie 2022, Comisia a propus un prim proiect pentru un plan prin ca Europa să devină independentă de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, dată fiind invadarea Ucrainei de către Rusia. În cadrul Consiliului European din 24-25 martie, liderii UE au convenit asupra acestui obiectiv și au solicitat Comisiei să prezinte planul REPowerEU detaliat, care a fost adoptat astăzi. Recentele întreruperi ale livrărilor de gaze către Bulgaria și Polonia demonstrează faptul că trebuie găsită urgent o soluție la problema lipsei de fiabilitate a livrărilor de energie din Rusia.

Pactul verde european este planul de creștere pe termen lung al UE menit să asigure neutralitatea climatică a Europei până în 2050. Acest obiectiv este înscris în Legea europeană a climei, precum și în angajamentul obligatoriu din punct de vedere juridic de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Comisia a prezentat pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” în iulie 2021 cu scopul de a pune în aplicare aceste obiective; aceste propuneri ar reduce consumul nostru de gaze cu 30 % până în 2030, peste o treime din aceste economii provenind din îndeplinirea obiectivului UE în materie de eficiență energetică.

Source