Republica Moldova va fi integrată pe deplin în Platforma Energetică a UE privind achizițiile comune. Anunțul îi aparține ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, și a fost făcut cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare, după ce vicepremierul a revenit de la Consiliul Ministerial a Comunității Energetice de la Viena.

În cadrul reuniunii, ministrul a purtat un dialog la nivel înalt cu Kadri Simson, Comisarul European pentru Energie.

„M-am bucurat să văd atâta deschidere din partea comunității europene și a omologilor mei, care sunt gata să ofere suport pentru a ne consolida sectorul energetic și spori reziliența. Prietenii Moldovei sunt în UE. Am venit cu noutăți bune acasă: Comisia a decis că va integra pe deplin Republica Moldova în Platforma Energetică a UE privind achizițiile comune. Acest lucru va permite diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale şi va spori securitatea energetică a Republicii Moldova”, a precizat Spânu în postarea sa.

Potrivit lui Andrei Spânu, subiectele din agendă cu privire la Republica Moldova au fost:

– Continuarea lucrărilor pentru implementarea integrală a acquis-ului Comunității Energetice, în special transpunerea și punerea în aplicare integrală a pachetului pentru energie curată, inclusiv cerințele de separare (unbundling requirements)

– Continuarea implementării Planurilor Comunității Energetice pentru piețele de energie electrică și gaze, după cum au fost aprobate la cel de-al Doi-lea Dialog Energetic la Nivel Înalt UE-Moldova din 30 iunie 2022

– Continuarea eforturilor pentru achiziționarea gazelor în scopuri de urgență și stocarea acestora pentru iarna acesta și cea viitoare

– Creșterea fluxurile de gaze către depozitele subterane din Ucraina și România, inclusiv prin proceduri de Backhaul, pentru a accelera liberalizarea și concurența pieței de gaze din Moldova și din regiune

– Dezvoltarea capacităților de interconectare pentru a satisface cererea și pentru a contribui la integrarea pieței de energie electrică a Republicii Moldova în piața regională. Consolidarea eforturilor pentru interconectarea electrică cu România, cu accent pe construcția liniilor electrice aeriene Vulcănești-Chișinău 400 kV și Bălți-Suceava 400 kV

– Accelerarea comunicării și asistenței tehnice pentru finalizarea certificării OTS de energie electrică și aderarea acestuia la mecanismul de compensare Inter-TSO

– Dezvoltarea capacităților interne de producere a energiei electrice și termice a țării noastre. Prioritizarea finalizării până în 2025 a celor două unități de cogenerare de înaltă eficiență planificate (motoare – 55 MW electricitate estimată și 43 Gcal/h)

– Depunerea eforturilor pentru dezvoltarea potențialului de energie regenerabilă. În special, adoptarea modificărilor la Legea Energiei Regenerabile pentru transpunerea și implementarea Directivei (UE) 2018/2001, cu sprijinul Secretariatului Comunitar Energetic. Simplificarea procedurile de autorizare astfel încât să fie mai ușor de implementat/ trecut la surse regenerabile

– Accelerarea eficientizării clădirilor rezidențiale prin Fondul de eficiență energetică și programele pilot. Cu ajutorul UE, vom continua să dezvoltăm Fondul pentru Vulnerabilitatea Energetică, pentru a sprijini consumatorii vulnerabili de energie și a-i ajuta să-și reducă facturile la energie în 2023

Consiliul Ministerial al Comunității Energiei, s-a desfășurat sub Președinția în exercițiu a Ucrainei. Au fost setate obiective ambițioase pentru 2030 în domeniul rezilienței energetice și climatice, în scopul atingerii neutralității climatică până în 2050 și obținerea independenței față de gazul rusesc.