Acord la date cu caracter personal - GERMES-METAL.MD

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoanăcare poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; „Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul https://www.germes-metal.md Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal Colectăm datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, etc.), direct de la dumneavoastră, atunci când, completați formularul de contact/ne trimiteți un e-mail prin intermediul căruia ne solicitați o informație sau efectuați o plasare de comandă online. Forma stocării datelor cu caracter personal Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic prin intermediul serverelor interne, unde au acces în principal doar persoanele din cadrul departamentului resurse umane, administrativ, contabilitate.