Без категории Archives - GERMES-METAL.MD

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului încurajează și susține afacerile din Republica Moldova

♻️ “Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului încurajează și susține afacerile din Republica Moldova să se adapteze cerințelor și tendințelor globale ale economiei verzi. În acest context, ODA intervine atât prin programe expres dedicate ecologizării afacerilor, cât și prin proceduri de evaluare care urmăresc respectarea legislației de mediu”, a declarat directorul ODA, Dumitru Pîntea în cadrul Mesei rotunde „Economia verde – Fabricat în Moldova: Spre o tranziție verde”, ediția a 7-a.
🔷 “Programul de Ecologizare a IMM oferă finanțare nerambursabilă de până la 500 mii lei pentru investiții în domeniul protecției apei, aerului și gestiunii deșeurilor de producție industrială. Totodată, dezvoltăm competențele antreprenorilor autohtoni pentru a-și ecologiza afacerile”, a menționat Dumitru Pîntea.
✔ Totodată, directorul instituției s-a referit și la un alt instrument de suport din portofoliul ODA care susține investițiile mediului privat în modernizare și eficiență energetică – Programul de Retehnologizare și Eficiență energetică- prin intermediul căruia pot fi accesate granturi de până la 2 milioane lei pentru achiziționarea utilajelor moderne, eficiente energetic și prietenoase mediului.
ℹ Masa rotundă a fost organizată de Ministerul Mediului în cadrul programului Uniunea Europeană pentru Mediu Economia Verde – EU4Environment Green Economy, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie și АО EcoContact.

Undă verde pentru exportul de energie electrică

Astăzi, 3 februarie 2023, în ședință publică, a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 790 din 13 octombrie 2022 privind interzicerea exportului energiei electrice din Republica Moldova în perioada stării de alertă pe piața energiei electrice. Ridicarea interdicției a fost susțină și de către ministerul condus de Andrei Spînu.

În decizia de astăzi, Agenția a ținut cont de faptul că S.A. „Energocom” are asigurate cantitățile necesare de energie electrică, semnând cu producătorul Молдавская ГРЭС un contract de achiziționare a energiei electrice, cât și a contractelor cu furnizori din Romania, pentru acoperirea cererii de energie electrică ale furnizorilor serviciului universal și de ultimă opțiune și ale operatorilor de sistem.

Interdicția respectivă a fost impusă urmare a sistării exportului energiei electrice către UE și Republica Moldova de către Ucraina, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice; la acel moment Republica Moldova importa din Ucraina 30% din totalul energiei electrice consumat.

În conformitate cu legile sectoriale, Agenția își exercită atribuțiile privind promovarea și facilitarea accesului participanților la piețele energiei electrice.

Contractul dintre Energocom şi MGRES, prelungit. Care este prețul de achiziție

SA Energocom a prelungit cu ЗАО «Mолдавская ГРЭС» contractul de livrare a energiei electrice pentru luna februarie 2023. Conform graficului coordonat, marja minimă zilnică va fi de 6,8 mii MWh, iar maxima – de circa 8,9 mii MWh.

Pentru luna februarie, SA Energocom va procura de la MGRES aproximativ 230 mii MWh, urmare a prelungirii contractului de livrare a energiei electrice semnat astăzi.
Prețul rămâne același ca în precedentele două luni – 73 USD/MWh.
De asemenea, în februarie, SA Energocom va continua să achiziționeze energie electrică de la SN Nuclearelectrica SA, câte 30 MWh bandă pe timp de zi și câte 10 MWh bandă pe timp de noapte.
În total, în luna februarie, achiziția de la SN Nuclearelectrica SA va constitui 16,240 MWh. Prețul energiei, conform acestui contract, este de 450 RON/MWh.
SA Energocom a prelungit cu ЗАО «Mолдавская ГРЭС» contractul de livrare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023. Cantitatea minimă ce urmează a fi procurată va constitui 251 mii MWh, iar cea maximă – 263 mii MWh, comparativ cu 204 mii MWh în decembrie 2022. Prețul de achiziție a energiei electrice rămâne neschimbat – 73 USD/MWh.

În data de 3 decembrie Energocom a semnat cu Cuciurganul contractul de livrare a curentului electric în schimbul celor 5,7 milioane metri cubi/zi. Prețul energiei este de 73 USD/MW.

Centrala de la Cuciurgan a oprit livrările de curent către malul drept în noiembrie, după ce au fost micșorate volumele de gaz pentru regiunea transnistreană.

ANRE a certificat Moldelectrica în calitate de Operator Independent de Sistem

Consiliul de Administrație al ANRE a adoptat Hotărârea corespunzătoare, transmite Știri.md.

Obligația de separare a operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice este o cerință a Pachetului Energetic III al Uniunii Europene și, respectiv, a Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, precum și un angajament asumat de Guvernul Republicii Moldova prin Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare (MPEF), menționează ANRE.

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, țara noastră beneficiază de toate drepturile garantate părților contractante și se supune tuturor obligațiilor impuse de către tratat.

ANRE precizează că certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport al energiei electrice face parte din procedura complexă a certificării, constituind prima etapă a acesteia, după care urmează consultarea opiniei Secretariatului Comunității Energetice (SCE). În cazul unui aviz pozitiv al SCE la hotărârea Agenţiei privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport, procesul de certificare va fi definitivat prin emiterea unei hotărâri finale cu privire la certificarea Î.S. „Moldelectrica”, luând în considerare, după caz, eventualele recomandări ale Secretariatului Comunităţii Energetice.

În rezultatul eforturilor depuse de OST Î.S. „Moldelectrica” în procesul parcurgerii etapelor procedurii de certificare, compania a confirmat independența sa în raport cu întreprinderile electroenergetice care desfășoară activități în domeniul furnizării sau producerii energiei electrice și gazelor naturale, precum și capacități financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcţiilor și atribuțiilor obligatorii stabilite de legislație pentru operatorul de sistem independent. 

În același timp, proprietarul rețelei de transport a energiei electrice care, potrivit legislației este statul, reprezentat prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și-a asumat obligațiile care îi revin în conformitate cu legislația. Printre acestea pot fi enumerate asigurarea cooperării şi sprijinul necesar operatorului de sistem independent în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia, furnizându-i, în special, toate informaţiile relevante, oferirea garanţiilor pentru facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei electrice de transport, neimplicarea în activitatea operațională a întreprinderii etc.

Î.S. „Moldelectrica” desfășoară activitatea de transport al energiei electrice prin rețelele electrice de tensiune înaltă și efectuează gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central.

ANRE a aprobat prețuri mai mici pentru energia electrică furnizată consumatorilor

Astăzi, 8 decembrie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică extraordinară, prețurile reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune.

 

Principalul motiv care stă la baza deciziei de astăzi este micșorarea prețului de procurare a energiei electrice la 73,5 USD  în urma semnării la 3 decembrie curent a contractului dintre SA Energocom și MGRES (Centrala de la Cuciurgan).

 

Astfel, în urma analizei datelor prezentate de furnizori, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:
– 396 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport,  cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 410 bani/kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport, cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 412 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV), cu 128 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 426 bani/kWh – de tensiune medie (6–10 kV), cu 129 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 462 bani/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV), cu 129 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare.

 

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost aprobate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:

– 365 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport, cu 96 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 380 bani/kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport, cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 400 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare;
– 465 bani/kWh – de tensiune joasă (0,4 kV), cu 95 bani/kWh mai puțin decât prețul în vigoare.

 

Conform prevederilor punctului 2 al Dispoziției nr.53 din 05.12.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), prin derogare de la procedurile stabilite de legislația sectorială, prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice, care au fost aprobate în ședința de azi vor fi aplicate începând cu data de 8 decembrie 2022.

 

Suplimentar, informăm consumatorii casnici de energie electrică, că odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 814 din 23.11.2022 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023, volumul maxim compensat standard pentru energie electrică se stabilește la 75kWh/luna/loc de consum.

Astfel, prețul compensat pentru consumatorii casnici de electricitate conform categoriei de vulnerabilitate energetică va fi după cum urmează:

Prețul reglementat la energie electrică Categoria de vulnerabilitate energetică Prețul achitat de către consumatorul casnic (lei/kWh)
Până la 5,00 lei/kWh Foarte ridicată 3,3
Ridicată 3,7
Medie Preț reglementat
Scăzută Preț reglementat
Fără vulnerabilitate Preț reglementa

*Conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 814/2022

Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabilește de la 1 000 kWh/luna pentru consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire în perioada rece a anului, conform cererii depuse pe compensatii.gov.md;
  2. Consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de electricitate de cel puțin 250 kWh/luna în perioada rece precedentă;
  3. Consumatorii casnici nu sunt conectați la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/luna în perioada rece precedentă;
  4. Consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 80m3/luna în perioada rece precedentă.

Producători de energie regenerabilă susțin că ar putea livra curent electric la un tarif mai mic familiilor nevoiașe

Un grup de producători de energie regenerabilă susțin că ar putea livra curent electric pentru peste 300 de mii de consumatori finali la un tarif mai mic decât cel de pe piață, dacă Societatea pe Acțiuni Energocom ar accepta să o procure. Reprezentanții Energocom spun că nu pot cumpăra energia electrică de la producătorii locali, deoarece achiziționează curent electric angro doar de la marii producători.

Un grup de producători de energie electrică regenerabilă din Republica Moldova propun ca energia electrică să fie dată centralizat companiei cu capital de stat „Energocom”. Potrivit producătorul de energie electrică eoliană Vasile Apostol, energia electrică ar urma să fie vândută la un preț preferențial pentru familiile social vulnerabile.

„Energia produsă de noi este 20 de milioane de KWh lunar să o dăm Întreprinderii de Stat SA „Energocom” la un preț de un leu și 50 de bani, adăugăm un leu și cinci bani pentru transport și vindeți această energie la tariful de doi lei și 55 de bani familiilor nevoiașe. De această facilitate ar putea beneficia peste 300 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Noi suntem gata să ajutăm la implementarea acestui mecanism cât mai urgent”, a menționat Vasile Apostol.

Producătorii care deține licență de furnizor de energie electrică sau adresat la Energocom pentru ca Societatea pe Acțiuni să le procure energia electrică. De cealaltă parte, șeful Secției furnizori naționali din cadrul Energocom, Eugeniu Boțu a declarat pentru Radio Moldova că Energocom achiziționează curent electric angro doar de la marii producători, însă micii producători ar trebui să vândă energia electrică către furnizori.

„Noi nu putem procura de la acest producător energia și să o vindem consumatorilor finali, unica soluție, noi putem vinde doar la furnizori, Premier Energy sau FEE Nord”, a declarat Eugeniu Boțu.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu a declarat că în această săptămâna va încerca să găsească o soluție la această problemă, sugerând că în funcție de situația energetică din țară, va decide dacă va permite producătorilor să vândă energie electrică fie în Ucraina sau în România.

„Ei vor să vândă Energocom, ca Energocom să vândă mai departe la Premier Energy sau FEE Nord, nu pentru export. Vom analiza, dacă totul va merge bine și nu vom avea deficit de energie electrică pe intern, atunci s-ar putea să anulăm decizia Comisiei Situației Excepționale ca acești producători să poată exporta energie electrică, în România, Ucraina sau în altă parte”, a spus Andrei Spînu.

Precizăm că în următoarele zile, energia electrică s-ar putea ieftini cu 25 la sută. Luni, Comisia pentru Situații Excepționale a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să revizuiască tariful la curent. Cererea vine după reluarea livrărilor de la Centrala de la Cuciurgan, la un preț de 73 de dolari per megawatt oră.

 

Astăzi și mâine riscăm să rămânem din nou fără lumină. MAI vine cu recomandări

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a elaborat un ghid de recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova, necesar în cazul în care vor avea loc deconectări masive a energiei electrice, în contextul avertismentelor pentru astăzi și mâine.

 „Republica Moldova se confruntă cu provocări majore, manifestate prin intermediul războiului hibrid. Astăzi a ajuns o normalitate să rămânem în beznă, din cauza atacurilor furibunde ale Rusiei asupra infrastructurilor civile și oamenilor de rând din Ucraina. În această situație, trebuie să fim pregătiți în orice moment să înfruntăm din nou întunericul. Pentru protecția cetățenilor, Poliția Republicii Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră au pregătit un ghid de recomandări în cazul deconectărilor de la energia electrică, pentru cazurile în care sunteți în călătorie, vă aflați la volan, sunteți pieton sau vă aflați în clădiri”, se arată într-un comunicat emis de MAI.

Potrivit instituției, războiul hibrid se manifestă tot mai pronunțat, iar amenințările cresc în intensitate.

„Angajații Ministerul Afacerilor Interne asigură că toate forțele subdiviziunilor sistemului s-au mobilizat pentru acordarea suportului și siguranței fiecărui cetățean. În caz de necesitate, apelați la numărul unic 112 sau la cel mai apropiat polițist, carabinier sau pompier. Vedem cum a evoluat situația de la 24 februarie până în prezent, acest lucru însemnând îndurarea mai multor lipsuri pentru cetățeni și presiunea mai mare pe sistemul afacerilor interne. MAI este alături de cetățeni, gata să ofere suport indiferent de situație iar subdiviziunile noastre sunt permanent la datorie, în prima linie și rămân dedicați pentru siguranța cetățeanului”, se mai arată în comunicat.

Totodată , reprezentanții MAI au îndemnat cetățenii să rămână uniți.

Să rămânem uniți pentru că unitatea este puterea țării noastre. Rezistăm împreună!”

Vedeți mai jos recomandările elaborate:

  

Cea mai ieftină energie electrică pe care o cumpăra astăzi Republica Moldova este produsă din surse reginerabile, doar ca producem foarte puțin.

Cea mai ieftină energie electrică pe care o cumpăra astăzi Republica Moldova este produsă din surse reginerabile, doar ca producem foarte puțin.
Din 2022 am început să deblocam procesul de construcție a instalațiilor fotovoltaice, până atunci au fost create mai multe probleme pentru a fi dependenți de energia electrică produsă în regiunea Transnistreana.
Dacă în acest moment producem mai multă energie electrică din surse reginerabile, prețul pentru consumatori trebuia sa fie mai mic. Acum mulți se orientează sa facă investiții în acest domeniu, unii „investitori” au scopul doar sa blocheze și pe alți investitori sa investească în acest domeniu. Dar totuși la sigur ca în timp apropiat va crește foarte mult producerea de energie electrică din surse reginerabile.
Avem mult de lucru în acest domeniu, este un domeniu complex în care este implicat domeniul privat și instituțiile statului.
Unii critică doar actuala guvernare pentru prețurile mari la produsele energetice, fără a înțelege câteva lucruri elimentare. Ce au făcut alte guvernări pentru a nu ajunge în situația respectivă?

Energia electrică s-ar putea scumpi din nou: Care sunt tarifele solicitate de Premier Energy și FEE Nord

Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice.

Potrivit documentelor publicate pe pagina web a ANRE, ÎCS „Premier Energy” SRL, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, solicită aprobarea prețului de 6,39 de lei/kWh (fără TVA), cu circa 1 leu și 60 de bani mai mare decât tariful actual, pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune.

Totodată, compania FEE-Nord cere majorarea prețului, din 1 decembrie la 5,68 lei/kWh (fără TVA), cu aproape un leu mai mare față de tariful actual, pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt conectate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune.

În prezent, consumatorii casnici racordați la rețeaua „Premier Energy” plătesc 4,77 lei/kWh, iar cei din nordul țării 4,81 lei/kWh. 

ANRE va putea ajusta prețurile la energia electrică în regim de urgență

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice în regim de urgență. Decizia în acest sens a fost anunțată de Comisia pentru Situații Excepționale, citată de IPN.

Schimbarea tarifului va fi efectuată în cazul modificării prețurilor de procurare a energiei electrice, fluctuației cursului de schimb al valutei naționale și adoptării actelor normative ce au impact asupra costurilor de furnizare. Aceștia sunt factorii obiectivi care vor putea genera necesitatea majorării/micșorării venitului reglementat al furnizorilor cu mai mult cu 1%.

Ultima majorare a tarifului la energia electrică a fost aprobată la începutul lunii noiembrie. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării, deserviți de Premier Energy, achită pentru energia electrică 4,77 lei/kWh, iar consumatorii din nordul țării, deserviți de societatea Furnizarea Energiei Electrice Nord – 4,81 lei/kWh.

În cadrul unei emisiuni, Natalia Gavrilița nu a exclus că tariful va crește din nou, însă a precizat că acesta nu va fi mai mare de 10 lei/kWh.

De menționat că, înainte de războiul declanșat de Rusia în țara vecină, malul drept al Nistrului achiziționa 70% din volumul necesar de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan, iar 30% – din Ucraina. Problema insuficienței de energie electrică în Republica Moldova a aapărut după ce Rusia a bombardat obiective de infrastructură energetică din Ucraina. Din 11 octombrie, Kievul a sistat exportul din cauza deficitului pentru propria țară. În același timp, contrar contractului cu partea moldovenească, Gazprom a redus semnificativ furnizarea de gaz pentru Republica Moldova, dând vina pe operatorul ucrainean de transport.

De cealaltă parte, „Sistemul de transport al gazelor din Ucraina” (GTSU) a negat informațiile despre lipsa posibilităţilor sale de a crește volumul tranzitului de gaze către Moldova.

Din 1 noiembrie, Moldova cumpără energie electrică la bursa din România la un preț mai mare.