Valorificarea potențialului energiei eoliene a Republicii Moldova a fost tema atelierului de două zile la care au participat mai mulți specialiști energetici din cadrul mai multor organizații din sectorul energetic cum ar fi:

♻Ministerul Energiei,
♻Ministerul Mediului,
♻Agenția de Mediu
♻Agenția Națională de Reglementare în Energetică
♻Moldelectrica,
♻Premier Energy,
♻RED-Nord și altele.

Atelierul a fost organizat de Proiectul USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA) și a avut scopul de a fortifica capacitățile specialiștilor în domeniu pentru identificarea zonelor optime unde potențialul eolian al țării poate fi valorificat într-un mod optim și sustenabil.

În acest sens, a fost organizată a platformă de colaborare cu autoritățile locale, care să permită identificarea tuturor aspectelor de mediu, constrângerilor determinate de capacitățile rețelelor electrice, drumurilor și căilor ferate, care sunt necesare de considerat pentru a dezvolta o foaie de parcurs, menită să impulsioneze dezvoltarea sectorului de generare a energiei electrice din surse regenerabile în Republica Moldova.

În cadrul sesiunilor, participanții au discutat despre zonele de energie regenerabilă și rolul acestora în dezvoltarea sectorului energetic și decarbonizarea acestuia, considerând și impactul asupra costului energiei electrice livrate consumatorilor finali.

🔋Actualmente în Moldova sunt instalate cca 45 turbine eoliene, cu capacitatea totală de 87,6 MW. Majoritatea acestor turbine sunt amplasate în Sudul și Sud-Estul țării, din cauza condițiilor favorabile (viteza vântului, relief, disponibilitatea căilor de acces pentru transportarea turbinelor eoliene). În anul 2022, cota energiei electrice produse din surse regenerabile din consumul total de energie a constituit aproximativ 6%, ceea ce este mult sub nivelul altor țări europene.

ProiecteleUSAID #USAIDMoldova #MESA #SecuritateaEnergetica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *